İmam Ebu Hanife ve İmam Ahmed bin Hanbel gibi zatların devrin iktidarı tarafından baskı görmesini nasıl anlamalıdır?

Bu anlatılanlar doğru ise, İmam Ebu Hanife'ye karşı tavır, siyasidir, şahsi değildir. Siyaset böyle bir şeydir. Hükümdar veya politikacı, tahtını veya mevkiini korumak için herşeyi yapar. İmam Ahmed’in vaziyeti farklıdır. O, devrin iktidarının fikriyatı ile ters düşmüştür.
14 Mayıs 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar