İmam Ebu Hanife’nin Ramazan ayında 60 defa hatim yaptığı gibi malumatı nasıl anlamalıdır?

Allah için zaman ve mekan yoktur. Evliyaya Allah tayyı zaman ihsan edebilir. Bunlar sıradan insanlar değildir. Bir yerden bir yere kısa zamanda kerameten gidip gelebildikleri gibi (tayy-ı mekan), çok kısa zamanda Allahın ikramı olarak çok iş yapabilirler.
5 Mayıs 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar