Evli kadının babasının soyadını taşımaya devam etmesi caiz midir?
Soyadı İslami bir müessese değildir. Osmanlıların son zamanlarında kadınlar isimlerinin arkasına baba veya kocasının ismini eklerdi. Latife Kemal gibi. Soyadı kanunu 1934'te çıkarılmıştır. Ama Avrupa ananesinde öteden beri kadınlar evlenene kadar babasının, evlendikten sonra kocasının soyadını taşır. Hatta kadının ismi hiç zikredilmez, baba veya kocasının soy isminin başına Miss (Madmazel) veya Mrs (Madam) getirilir. Bu, Batı kültürünün icabı olarak görülmüştür.


5 Mayıs 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar