Rüşdî ismini Rüştü diye telaffuz edince mana bozulur mu?

Evet ama isimlerde mana aranmaz. Herkesin bir ismi doğru telaffuz etmesi, hele orjinaline muvafık söylemesi beklenmez. Ömer (Umar), Osman (Ušmân), Hatice (Hadîce), Ayşe (Âişe) gibi. Umumi belva olmuştur. O kelime söylenince o isim anlaşılır. Ama eskilerden bazılarının isimleri aslına uygun telaffuz etmeye itina ettiklerine de şahit olduk.
9 Nisan 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar