Allah lafzının etimolojisi nedir?

İhtilaflıdır. Bazılarına göre âlihe/ilah kelimesinden gelir. İbadet etmek manasına elehe’den veya boyun eğmek manasına elihe’den müştaktır. Başındaki harf-i tariftir. Tahfif (kolay söyleniş) için hemze kalkmış, lamlar birleşmiştir. İbranicede eloah, Aramide elah olarak aynı manada mevcuttur. Ama Arapça’ya bunlardan geçtiği iddia edilemez.
9 Nisan 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar