Bir evde kesilen kurbana, evin hanımı ve yetişkin çocukları da ortak mıdır?
İbâdetlerde herkes kendinden mesuldür. Serveti olan kurban keser. Hanım ve yetişkin çocuk kurban nisâbına mâlik ise, kurban keser. Her kurban, kesene aittir.
6 Aralık 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar