Müşterek bir elma ağacının meyvası toplanmadan ortaklardan birisi kendi payından bir başkasına hediye verebilir mi?
Taksimi mümkün olan mal, taksim edilmeden başkasına hediye ve ibâha edilemez. Edilmişse, taksimden sonra bu mikdar, ortağın hissesinden düşülür. Diğer ortağın rızası varsa, ikisi beraberce bu kimseye ibâha etmiş, yani ikramda bulunmuş sayılır, câizdir.
6 Aralık 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar