Cemevleri ibadethane midir?

Evet. Anadolu Aleviliği, çeşitli dinlerden tesir görmüş ve iptidai de olsa müstakil bir dindir.
5 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar