Türkiye’de kölelik resmen ne zaman kalktı?

Türkiye, 1964’te beynelmilel Cenevre Konferansı’na imza koyunca.
5 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar