Arabça'daki menfi cevab olan bela’nın dert, sıkıntı manasındaki bela kelimesi ile bir alakası var mı?
Arapça’da naam ve belâ olmak üzere iki evet cevabı vardır. Neam ve belâ iki ayrı kelimedir. Müspet suale naam, menfi suale bela denir. Dert manasına beladan farklıdır. Biri ye, diğeri hemze ile yazılır.


5 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar