Klasik devir Osmanlı paşaları nasıl yetişmiştir?

Bunlar ya bu medrese veya enderun gibi hususi mekteplerde okumuş, ya yeniçeri ocağından veya saray hizmetinden yetişmiş, ya da bürokrasi kalemlerine çırak olarak girip burada staj görerek zamanla yükselmiştir. Umumiyetle bürokratlar, hakkıyla kanaat sahibi olduğu akrabasını alıp usta-çırak gibi yanında yetiştirir. Modern dünyadaki referans usulü buradan kalmadır. Bazı yüksek bürokratlar istidatlı çocukları yetiştirir. Mesela Koca Hüsrev Paşa hiç çocugu olmadıgı için 100 köle edinmişti. Bunları evladı gibi yetiştirmiş,  kimini devlette memur etmiş, hatta kimini Sultan II Mahmud’a damad etmişti. Bunların nasbı, tayini, azli, terfii hep divan kararıyla ve padişah tasvibiyle cereyan eder.

10 Mart 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar