Devlete ait toprakların bedelsiz olarak elden çıkarılmasının hükmü nedir?

İslam devleti, hazineye ait miri toprağı ve başka malları bedelsiz olarak devredemez. Kiraya verir veya maslahat sebebiyle rayiç bedelden satabilir. 




10 Mart 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar