Arapça lehçelerinin gitgide farklı dil denilebilecek kadar birbirinden uzaklaştığı doğru mudur?

Lehçe değil, avam ağzı farklıdır. Suriye, Mısır, Cezayir, Yemen halkının konuştuğu Arapça, katıksız bir Arnavut ile Laz’ın Türkçesi gibidir. Ama bunlar fasih konuşabilir ve konuştuğu zaman birbirlerini gayet güzel anlar. Yazı lisanı da zaten bütün Araplar arasında müşterektir. 

4 Mart 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar