Bir fıkıh kitabında “Vekilin işi bitince, vekillik de biter. Sahibinin ölümü ile de, vekillik biter ise de başkasının hakkı karışmış ise bitmez” diyor. Başkasının hakkı derken kasdedilen nedir?
Muhayyerlik, kefalet, rehn gibi hususlar kasdedilmektedir. Mesela bir borçlu malını rehnedip, birini rehnolunan malı satmak üzere vekil etse, rehin verenin izni olmadıkça vekili azledemez. Çünki başkasının hakkı karışmıştır.


24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar