Zeyd bin Harise seriyyesinin kendi halinde ilerleyen bir kervana aniden baskın yapıp kervan malına el koymasını nasıl anlamalıdır?

Harb hali devam ederken arada harp olan kişilere ait bütün mallar ganimettir. Dünyanın her yerinde harp hukuku bunu icap ettirir. Bunlar tüccar olsa, silahlı olmasa da hüküm böyledir. Harb düşmanla sadece fiziki ve silahlı müsademe demek değildir. Ablukaya almak, mallarına el koymak, yollarını kesmek gibi yollar da meşru harb vasıtalarıdır. 
26 Şubat 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar