Kebir, aliyy ve azim arasında ne fark vardır?
Hepsi büyük demektir. Ekber, a’lâ ve azâm ism-i tafdildir. Bazı alimler diyor ki, ekber, zatı büyük, azim, sıfatı büyük, a’lâ hem zatı hem sıfatı büyük manasına gelir. Sonuncunun secdede söylenme sebebi de budur.


21 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar