“Gayrımüslimlerin inancına da saygı duymak gerekir" ifadesi dinen mahzurlu mudur?
Saygı duymak, insanların hayat tarzı, dünya görüşü ve inançlarına –yanlış bulsa ve beğenmese bile- tahammül etmek demektir. Başkalarının inancına, hayat tarzına ve dünya görüşüne saygı duymak, kendi inancına da saygı taleb etme hakkını ihtiva eder. Başından beri İslâm devletlerinde gayrı Müslimlerin inançlarına, ibadetlerine ve hayat tarzına saygı ve tesamuh gösterilmiştir. Bu, onları beğenmek, tasvip etmek manasına gelmez.
24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar