İrtidatın cezası idamdır. Aynı şeyi gayrı müslimler, müslüman olanlara yapsa buna karşı çıkılmaz mı?
Karşı çıkılamaz. Zira her memleket, kendi kanununu tatbik eder. Gayrı müslim memleketinde müslüman olanlar, eğer canları tehlikede ise, iman ve dinlerini saklar, darülislama hicret ederler. Darülislam yoksa, insan haklarına kıymet verilen gayrı müslim memleketlerine hicret ederler. Bu da mümkün değilse esir gibi gizlice yaşarlar, canlarını, mallarını, ırz ve dinlerini ellerinden geldikçe muhafaza ederler.


21 Ocak 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar