Tarihte veli oldukları tevatürle sabit insanların aralarında, şahsi problemler olduğu müşahade edilir. Veliler, birbirlerine nasıl soğuk olabilir?
Evliya da olsa insanın nefsi ölmez, binaenaleyh insanlık halleri gitmez. Bu tarz hadiselerin kim bilir ne hikmetleri vardır. Din gayreti sebebiyle böyle hareket etmiş olabilirler. Başkalarının bilmediği şeylere muttali olmuş olabilirler. Kaldı ki her duyulana da inanmamak lazımdır. Yalan veya mübalağalı veya eksik veya tevilli olabilir.


21 Ocak 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar