Ululazm peygamberler kimlerdir?
Meşhur olan Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhimüsselamdır. Ama bu adedi ve isimleri farklı verenler olmuştur. Nihayet Kur’an-ı kerimde ismi geçen bütün peygamberlerin ululazm olduğu kavli de vardır.


2 Ocak 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar