Hükümdarın ahd yoluyla kendisinden sonra birisini tayin etmesine rağmen, bu kişiyi tahta geçirmemek meşru mudur?
Veliahd var ise bunun tahta geçmesi icap eder. Geçirmemek, gasp olur. Meşru değildir. Çünki şeriat hükümdara veliahdini tayin hakkını vermiştir.


2 Ocak 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar