Sünnet olmak nass ile sabit midir?
Sünnetle sabittir. “Allah sizi en güzel biçimde yarattı” minvalindeki ayetlerle tezat taşımaz. Kaldı ki bu hüküm mutlak değildir. Tırnak kesmek, saç kesmek, saç taramak da emredilmiştir. Bunu zaten bir müslüman söylemez; söyleyene de cevap vermek gerekmez. Zira bazı Hristiyanlar, Allah insan bedeninde bir eksiklik mi yarattı ki sünnet olunuyor demektedir. Halbuki kıymet verdikleri Kitab-ı Mukaddes’in iki kısmında da sünnetin taraf-ı ilahiden emredildiği açıkça yazılıdır. Allah bir şeyi emredince, buna muhalif hükümler ya batıl olur veya tevil edilir.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar