İslâm devletinin ordusunun devamlı düşmanlarla muharebe etmesi mi icap eder?
Hayır. Dünyada müslümanlarla gayrı müslimler arasındaki hakim statü sulhdür. Cihadın meşru olması için bazı şartlar ve sebepler vardır. Ancak o zaman harbe girişilir. Bu da düşmanın müslümanlara tecavüzüdür.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar