Halkın Arapçadan gelen isimleri aslının hilafına telaffuz etmesi, o isimleri tahrif ve tahrip etmek sayılmaz mı?
Böyle bir kasıt olmadıkça hayır. Halk, zorluk sebebiyle Ömer, Osman gibi isimleri kendi fonetiğine uydurmuştur. Bunu ana dili Arapça olan bazı topluluklarda bile görmek mümkündür.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar