Türkiye’de İslam dininin giderek yozlaştığı iddiasına ne dersiniz?
Geçen asır başında materyalizmin yayılmasıyla bütün dünyada dinler zayıfladı. Türkiye’de gerek yüz yıldır tatbik edilen pozitivist maarifin, gerekse son zamanlarda hakim olan globalizmin de tesiriyle din ve dindarlarda dehşetli bir dejenerasyon müşahede edilmektedir. (Din bozulmaz, din telakkisi ve tatbiki bozulur.) İmparatorluk kültürünün silinmesiyle, cemiyet de, müesseseler de dejenere ve deforme olur. Osmanlılar, dine sahip çıkar, dinin sahih bir şekilde muhafazasına ve sonraki nesillere intikaline ihtimam ederdi. Devlet takmayınca, tabii olarak halk da takmıyor/takamıyor.


9 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar