Taha ve Yasin isimlerinin manası nedir?
Bunlar müteşabih ayetlerdir, manaları hakkında çeşitli rivayetler vardır. İşari tefsirlerde, Taha, tahir ve hadi olan Peygamber; Yasin ise ey insan veya Allah’ın yakin denizinin sebbahı (yüzücüsü) olan Peygamber aleyhisselam gibi manaları vardır.


9 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar