Hükümdarların kullandığı Han unvanı hangi dile aittir?
Eski Türkçe’den gelme bir kelimedir. Moğolca kaan kelimesinin Türkçe’deki hakan versiyonundan gelmiş olması muhtemeldir.


20 Kasım 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar