Nisa suresinde (89) kâfirleri bulduğunuz yerde öldürün mealindeki emri nasıl anlamalıdır?
Bu, harb esnasındaki düşman içindir. Mekke müşrikleri için nazil olmuştur. “Nasıl onlar sizi öldürmek istiyorlarsa” ilavesi vardır. Şu veya bu teşkilatın bunu delil göstererek insanlara saldırması ve öldürmesi caiz değildir. Harbi hükümet yapar. Kur’an-ı kerime kafasına göre mana veren imanını kaybeder.
19 Kasım 2022 Cumartesi
19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar