Fiilen muktedir değilse Sultan Vahideddin nasıl meşru halife olabilir?
Sultan Vahideddin, meşru halife idi ve fiili kudreti vardı. Şartlar müsaade etmedi. Mütareke sebebiyle bazı mıntıkaların askeri işgal altında olması buna mani değildir. Padişah/halifenin düşman elinde esir olarak tanıtılması, Ankara hükümetinin meşruluk zemini hasıl etmek için halka verdiği mesaj dolayısıyladır.


22 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar