İmam Gazali veya İbn Hacer gibi Şâfiî mezhebindeki âlimlerin helal ve harama dair reyleri, mesela bir Hanefî için bağlayıcı mıdır?
Hanefî’de bu mevzuda hüküm yoksa, diğer mezhebin hükmüne bakar. Kaldı ki bu zatlar, umumiyetle, bir mevzuda bütün mezheplerin kavillerini beyan ederler.


21 Eylül 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar