TOKİ’den ev almak caiz midir?
Mevcut olmayan malın satılması ancak selem veya istisna yoluyla olur. Bunun da kaideleri vardır. Malın evsafı belli olmalıdır. Burada mebî, yani satılacak ev belli değildir. İnşaat bitince, kura ile herhangi bir ev verilecektir. Bu cihetle akid batıldır. Ayrıca semen (fiyat) başta belli olmayınca, akit fasid olur. Nitekim fiyat belli değil, ama peşinat bellidir. Evlerin fiyatı, enflasyona göre her sene zam devresinde arttılacaktır. Semen belli olsa bile, semende arttırma şartıyla satış fasid olur. Bu şart müfsiddir. Şu halde dârülislâmda böyle bir satış caiz değildir. Dârülharbde müslümanın menfaatine olduğu için caizdir.15 Eylül 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar