Vefat eden babamın zamanında ödemediği bir borcu ödemek istiyorum. Alacaklı ölmüştür. Varislerinden birine versek kafi midir?
Borç, alacaklının bütün şer’î varislerine şer'î hissesine göre ödenir. Bu zor ise, içlerinden birini veya üçüncü bir şahsı borca tahsile vekil tayin ederler, siz ona ödersiniz.
15 Eylül 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar