Tefsir ilminde icma var mıdır?
Her ilimde icma vardır. O ilmin mütehassıslarının bir meselede ittifakı demektir. Tefsirde mesela bir ayet-i kerimenin nüzul sebebi veya ibaresindeki bir kelimenin manası üzerinde ittifak olabilir. Hadis ilminde bir hadis-i şerifin sahih olduğunda ittifak hasıl olur. Fıkıh ilmindeki icma farklıdır, âlimlerin bir meselenin şer’î bağlayıcılığı üzerindeki ittifakıdır. Yani hakkında ayet ve hadis bulunmayan bir meselede, ayet ve hadise kıyasen bir hükümde ittifak ederlerse yahut bir ahad hadisin hükmünde ittifak ederlerse icma hasıl olur ve herkesi bağlar.


15 Eylül 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar