İslam hukukunda ölen düşmanın cesedine saygı gösterildiği halde, kellelerden kule yapma hadisesini nasıl anlamalıdır?
Harb esnasında düşmanı korkutmak ve yıldırmak için caizdir.
6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar