Bir Müslümana veled-i zina, cibilliyetsiz, münafık ve ajan diyene şer’en ne lazım gelir?
Fıkıh kitaplarındaki malumata nazaran, hepsi büyük günahtır. Dârülislamda, yani İslâm hukukunun tatbik edildiği yerlerde, veled-i zina demenin cezası 80 sopadır. Çünki bu kazf haddidir (İbn Abidin, Hadd-i Kazf bahsi). Cibilliyetsiz ve hain (ajan) demenin cezası ise ta’zir-i şediddir. (İbn Abidin, Ta’zir bahsi). Bunun da cezası alimlerin çoğuna göre 39 sopadır. Bu üçünün cezası toplanır, 158 sopa eder. Bir Müslümana münafık diyen ise mürted olur, yani dinden çıkar. Bunun cezası idamdır. (İbn Abidin, Mürted bahsi) Dolayısıyla ilk üç suçun cezası tatbik edilmeden idam edilir. Ayrıca helalleşmesi de lazımdır. Ebediyyen cehennemin en alt tabakasında azap görür. Çünki mürtedlerin yeri burasıdır. Dârülharbde, yani İslâm hukukunun tatbik edilmediği yerlerde, cezaların hepsi ahirete kalır.


21 Ağustos 2022 Pazar