Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Senelerce arkasında namaz kıldığımız camimizin imamı, “Ben Müslüman değilim, Hıristiyanım. Para için bunu yaptım. Ama hâlinize acıdım, onun için hakikati söyledim” deyip kaçtı. Şimdi bizim namazlarımız ne olacak?
Cemaatle namaz kılmak, İslâm’ın şiarıdır. Birisi cemaatte görülse, Müslüman olduğuna hükmedilir. Şu halde namazların kaza edilmesi icap etmez. Nitekim İbn Abidin’de tazir bahsinde diyor ki: “Günlerce namaz kıldıran imam, kendisinin Mecusi olduğunu söylese, sözü tasdik edilmez. Kendisi tazir edilir, cemaat namazlarını iade etmez.” Aynı fetva, Hindiyye’de ve Muğni’l-Muhtac’ta da vardır.


21 Ağustos 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar