Hazret-i Osman’ın temettu haccı ile hac ve umreyi birleştirmekten men ettiği; Hazret-i Ali’nin ise hac ile umreyi beraber yapıp “Herhangi birinin sözüne bakarak Peygamber'in sünnetini bırakacak değilim” dediği doğru mudur? Doğru ise açıkça Hazret-i Osman’ı sünnete riayet etmemekle suçladığı anlaşılmıyor mu?
Hadis-i şeriflere kafasına göre mana vermek doğru değildir. Burası ictihad mahallidir. Onun içtihadı öyle olmuştur. Her müctehid sünnetten anladığına uyar. Şah Veliyyullah Dehlevî der ki: “Dört mezhep âlimleri bildiriyor ki, Hazret-i Ömer temettu haccını inkar etmedi. Mekkeliler için ifrad haccı daha sevaptır, buyururdu. Haccın birçok nüsükünde, dört mezhep arasında da ihtilaflar vardır. Bunlar ictihad ayrılıklarıdır. İctihad ayrılıkları bidat değildir. Resulullahın haccı nasıl yaptığını, eshab-ı kiram, bütün tafsilatı ile haber verdiler. Bu haberler arasında hiç ayrılık yoktur. Bazı işleri ne niyetle yaptığını anlamakta ihtilaf olmuştur. Mâlikî ve Şâfii mezhepleri, Resulullahın haccı, ifrad idi dediler. Hazret-i Ömer ve Osman da bunu söylemişlerdir.” (Kurretü’l-Ayneyn)


4 Ağustos 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar