Üsküt dağı eteğindeki (Çamlıhemşin ve Hemşin kazasındaki) Hemşinliler; Artvin, Hopa, Borçka veya Pazar’da yaşayan Hemşinliler gibi Türkçe’den başka bir lisan bilmiyor. Bunun sebebi nedir?
Vaktiyle Hemşinliler hakkında yaptığım okumalarda şu kanaate varmıştım: Hemşinliler 16. asırdan itibaren çeşitli sebeplerle, gerek komşu Lazların tesiri, gerek bazı avantajlar elde etmek sebebiyle İslam dinine girdiğinde, garp tarafında Müslüman olmayan Hemşinliler bunlardan ayrılarak Trabzon'a hicret ettiler. Onlardan boşalan yerlere Türkler yerleşti. Bunların tesiriyle Batı Hemşinliler lisanlarını unuttular. Ancak Doğu Hemşinliler daha kesif yaşadıkları için Ermenicenin bir lehçesi sayılan Hemşinceyi muhafaza ettiler.


9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar