Nezrin farz veya vacip türünden bir ibadete benzemesi şarttır. İtikaf türünden farz veya vacip bir ibadet olmadığı halde itikafın nezr edilebilmesinin sebebi nedir?
Oruç, namaz, sadaka, vakıf, i'tikaf, köle azad etme, yürüyerek de olsa hac gibi ibadetlerin nezri sahihtir. Çünkü bunlar bizzat maksud olan ibadetler olup kendilerinin cinslerinden vacib ibadet bulunmaktadır. Namazda, oruçta, sadakada vacib ibadetin bulunduğu açıktır. Keffarette köle azad etmek, Mekke-i Mükerreme halkından yürüyerek hacca muktedir olan kimselere yürüyerek hacca gitmek vacibdir. İtikaf, namazda kade-i ahire gibi durmaktır
28 Haziran 2022 Salı
Alakalı Başlıklar