Bir hanım beyinin vaty talebini red edebilir mi?
Evlilik iki tarafa da hak ve mükellefiyet yükler. Zevce, zevcinin vaty talebini ancak farz olan oruçlu ve hayızlı iken reddedebilir. Zevc de zevcesi istediği zaman onu reddetmemelidir. Zevcin bakımsız ve sert ise, bunu aklı başında birisi kendisine ikaz etmelidir. Cenab-ı Peygamber, zevcelerine iyi davranır, onların kadınca hallerine tolerans gösterir, onlarla sohbet eder, oyunlar oynardı. Onların yanına çıkarken güzel giyinir, saçlarını tarar, kokular sürerdi. Herkesin de böyle yapması lazımdır. İmam Muhammed’e niye çok şık giyindiği sorulduğu zaman, zevcem için cevabını vermişti. Zevce de her zaman zevci için bakımlı olmalıdır. Zevc ve zevcenin birbirine karşı hak ve mükellefiyetlerini anlatan Marifetname gibi kitapları beraberce okumalıdır. Bunlar Seadet-i Ebediyye kitabına da aynen alınmıştır.


25 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar