Lukata (buluntu mal) eğer bozulabilecek bir şey ise ve bulan zengin ise sahibi de çıkmazsa yiyebilir mi?
Hindiyye’de der ki: “Şayet lukata, üzüm tanesi ve benzerleri gibi üzerinden bir veya iki gün geçince bozulacak bir şey olursa, bulan şahıs, ister zengin, ister fakir olsun alıp yer.” Sahibi gelse ve malını istese fakat bedelinde anlaşamasalar, rayici esas alınır. Bu baklava ise, bu hâliyle satılsa kaç para verirlerse, yiyen bu kadar tazmin eder. Yoksa sahibinin baklavacıya ödediğini değil. Çünki lukata beytülmale verilse, satılacaktır.


25 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar