Türk topluluklarında ve İslamiyet sonrasında kadının iktisadi ve sosyal mevkii hakkında kitap tavsiye eder misiniz?
Bu mevzuda yazılarım ve programlarım vardır. Osmanlı hukuku kitabıma bakılabilir. Celal Nuri'nin Kadınlarımız diye Osmanlıca bir kitabı vardır. "Women in Muslim History" ve "Ottoman Lady" adında iki tane İngilizce kitap vardır. Bunun dışında Türkçe’de İslam'da kadın diye yazılan kitapların çoğu modernist veya feministler tarafından kaleme alınmıştır. Kadın tarihiyle alakalı hemen hemen bütün kitaplar problemlidir. Diyanet İslam ansiklopedisinin kadın maddesinde iyi kötü bir biyografya vardır.


20 Haziran 2022 Pazartesi
Alakalı Başlıklar