Gayrimüslim kadınların müslüman kadınlar gibi örtünmesi lazım mıdır?
Şer’î devlette herkes kendi dinine uyar. Gayrı müslim kadınlar da, Müslüman kadınları gibi örtünmeye mecbur değildir. Ancak hükümet maslahat sebebiyle gayrı müslim kadınlara da muayyen bir tesettür nizamı emredebilir. Nitekim Osmanlılar zamanında gayrı müslim kadınlar da, Müslüman kadınları gibi örtünürdü. Zira her dinde kadınların tesettürü aynıdır. Şimdi böyle bir mesele yoktur. Şer’î devlet kurulunca düşünülür. Bu da Mehdi aleyhirrahmenin işidir.
20 Haziran 2022 Pazartesi
Alakalı Başlıklar