Contréxeville Anlaşması nedir?
Padişah, Avrupa’ya kaçıp memleket aleyhinde siyasi faaliyet yürüten Jön Türklerin faaliyetini önlemek için Ahmet Celalettin Paşa adında bir hafiye gönderdi. Jön Türkler ile görüştü, onları ikna etmeye çalıştı. Mizancı Murad Bey'i ikna etti. Murad Bey döndü. Diğerleri de padişahtan af çıkarması ve bir takım idari reformlar yapması şartıyla faaliyetlerini durdurdular. Daha sonra Şeref vapuruyla bazı şüpheli kişilerin Libya'ya gönderilmesi üzerine bu iş suya düştü. Ahmed Rıza işi eline aldı.
4 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar