Hazret-i İbrahim’in, Musa’nın, İsa'nın yaşadığına dair müşahhas delil var mıdır?
Bu inanç meselesidir. Tarihi delil aranmaz.
4 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar