Bazıları Osmanlı Türkçesinde Arapça kelimelere Farsça ekler ve Farsça kelimelere Arapça ekler getirilmesini tenkit ediyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Tenkit edilecek bir şey yoktur. Osmanlıca ayrı bir lisandır. Kadir Arapça, şinas Farsçadır. Kadirşinas Türkçedir. Uydurukçacılar, Fransızca -sel ekini Türkçe kelimelerin ardına getirmekte beis görmüyorlar ama?


26 Nisan 2022 Salı
Alakalı Başlıklar