Dil inkılabından evvel Türkçedeki yabancı kelimelerin sayısı yarıyı buluyordu. İnkılap olmasaydı, Türkçe giderek kaybolmaz mıydı?
Türkler Müslüman olduktan sonra, Türkçe’ye Arapça ve Farşça başta olmak üzere çok sayıda yabancı kelime girdi. Daha evvel de Çince, Moğolca kelimeler girmiştir. Bu çok tabiidir. Lisan canlıdır. Cemiyetin inkişafı ve çevresiyle teması neticesinde yeni mefhumlar ve yeni kelimeler lisana girer. Bu, lisanı zenginleştirir ve kuvvetlendirir. Türkçe bu kesif tesire rağmen binlerce sene kaybolmadıysa, bu argümanın yanlış olduğu anlaşılmaktadır. İkinci bir husus, lisana giren kelimeler, artık menşeinden müstakildir. O yeni lisanın malıdır. Türkçedeki Arapça, Farsça, Rumca, İtalyanca, Latince, Fransızca vs kelimeler. Artık Türkçedir. Çoğu manasından ve telaffuzundan bile uzaklaşmıştır. Serbest, Farsçada başı bağlı iken, Türkçede hür manasına gelir. Müsaade Arapça’da yardım manasına gelirken, Türkçede izin manasını almıştır. Dünyanın en güçlü ve popüler lisanlarından İngilizcenin üçte biri Danca ve Fransızcadan gelmedir. Otantik İngilizce kelimeler İngilizcenin üçte birini bulmaz. Kimsenin de aklına dili arılaştırmak ve inkılap yapmak gelmez. Dil inkılabı, lisana yapılan en büyük darbedir.


26 Nisan 2022 Salı
Alakalı Başlıklar