PCR testi pozitif çıkarsa adak kurbanı keseyim dedim. Pozitif çıktı ama 4 gün sonra tekrar test istediler, bu sefer negatif çıktı. Ne yapmalıdır?
Negatif çıktığı için kesmesi lazım gelmez. Neticede hata olduğu ortaya çıkmış; yemini bağladığı şey aslında tahakkuk etmemiş. Yeminde ve adakta kelimelerin örfi manasına bakılır. Pozitif çıkması, hasta olduğunun tebeyyün etmesi, anlaşılması demektir. Ama pozitif çıksa, iyileşse, sonra tekrar test yaptırsa ve negatif çıksa, yemini bozulmuştur.
22 Aralık 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar