Mecelle-i Ahkâmı Adliye’nin medeni kanun sayılamayacağını söyleyenler haklı mıdır?
Mecelle, medeni kanun değildir. Borçlar ve usul kanunudur. Osmanlı hukukunun yapısı farklıdır. Medeni kanun (civil law), Kıta Avrupası hukuk sisteminde var. Onun için Kıta Avrupası hukuklarına, medeni hukuk sistemleri denir. Anglosakson hukukunda da (mesela İngiltere’de de) yoktur.


7 Kasım 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar