Lozan Konferansı’nda Mukaddes Emanetler’in de bahis mevzuu olduğu doğru mudur?
Asırlar boyu Medine-i Münevveredeki mübarek beldelere Müslümanlarca vakfedilmiş olan ve İttihatçıların çalıp götürdüğü para ve kıymetli eşyanın eşyanın Hicaz’a iadesi müttefiklerce dile getirildi. Türk telegesi Şükrü Bey, bunların halifeye ait olduğunu ve din kaidelerine göre tasarrufa tâib olduğunu dile getirdi. Müttefikler meselenin üzerinde fazla durmadı. (Lozan zabıtları-Vesikalar 205)
28 Ekim 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar